תוכן

א.                                                                                                                                                 בקשה להקמת גוף לכתיבה או תסריט ופרסום תגובות לתכנית 'גב האומה':  1

ב.                                                                                                                                                    בקשה להקמת גוף לכתיבת עקרונות מוסר תורניים בעיתוני החול של סופ"ש:  1

א.    בקשה להקמת גוף לכתיבה או תסריט ופרסום תגובות לתכנית 'גב האומה':

  1. תכנית הטלוויזיה 'גב האומה' היא ההחלשה התורנית והגורמת לזלזול החמור ביותר לדת (בכלל) וליהדות. הציבור אשר שומע טענות ליצניות וציניות, מטמיע את הגישה של האשמה בדת לבעיות במדינה ובעם, ואין שוב גוף שעונה לו, וקרנה של התורה יורד ומובש.
  2. למרות שצריך חוכמה כיצד לענות לחלק מהטענות, בעיקר בין אם לענות בצורה מזלזלת ('ענה לכסיל כאיוולתו') או בצורה רצינית ועיונית, הרי שטובים השניים מהאחד, ומבוקש עזרתכם להכנת פרסומי תגובה לתכנית, בין אם לתסריט של כמה דקות, ו/או כתבה שמחולקת לכמה פרקים של תגובות קצרות (עד כחצי-עמוד לפרק). אפשר לפרסם אלו בדף פייסבוק שיוקם לשם כך, או לבקש להעלות גם לשידורי הטלוויזיה (אך צריך השקעה של עריכה ותסריטאות), או בפרסומים שונים עם בקשה לעזרה מהציבור הדתי על גווניו.

ב.    בקשה להקמת גוף לכתיבת עקרונות מוסר תורניים בעיתוני החול של סופ"ש:

  1. מה חילונים קוראים בשבת שעליה כתוב 'מקרא קודש' (???)?
  2. כתבות שונות, לרוב רובן דעות וראיונות של מפורסמים שהגיעו למעמדם בשל כשרון שאינו מוסרי או אף למדני. משכך, המסרים בכתבות אלו שטחיים, ואלו ה"דברי תורה" העיקריים שניזונים מהם החילונים.
  3. אפשר לתקן! לפחות צריך לנסות!
  4. אפשר לכתוב כתבות מוסר של פרשנות כמה פסוקים קשורים מספר משלי יחד עם החמשת בימינו – ונושאים כאלו יכולים לעניין את רוב הציבור (ואת עורכי העיתון שצריכים לאשר מסכת כתבות כאלו). עלון חב"ד כותב הגות תורנית אקטואלית שגם לרוב מרתקת, וראוי שדעות קצרות ומלומדות כאלו גם יונגשו לציבור הרחב.
  5. לשם כך צריך לכתוב כמה כתבות לדוגמה, לערוך ולסדר אותן ברמה גבוהה אך שמתאימים לקריאה והבנת הציבור הרחב, ולשלוח בקשות לעיתוני סופה"ש – אם יסכימו להקדיש כחצי עמוד בעיתון סופה"ש.
    • חובת מתן אפשרות של זיהוי טביעת אצבע לקשישים בכל סוגי סניפי הבנקים, שעם הזיהוי יפתח להם שיחת וידאו עם נציג אנושי של הבנק שיאפשר ביצוע כל הפעולות שברצון הלקוח-הקשיש.
כניסות: 1140
קטגוריה: הגות תורה עידכון אחרון ב-שני, 21 ינואר 2019 נכתב על ידי עורך אתר חוק וצדק הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור