פתרון תורני צודק לגרים ופליטים

$11.    התורה מכירה בזכויות הגרים והפליטים בשלושה מישורים:

$11.1.מישור עזרה לחלש וחסד – כנראה דומה, אך אם שעת מלחמה ובגידה בעם היהודי, ייתכן חלקי עד מבוטל והגדרתו המלחמתית היא היחידה. אך אם כפליטים, שבורחים ממלחמה במדינה אחרת, ועוד יותר אם במדינה שכנה, הרי יש עניין לעזור להם כולל מפלט בארץ ישראל[1].

$11.2.מישור הדין והמשפט – לגרים יש זכויות שוות.

$11.3.מישור העבודה והשכר – זכויות חלקיות בלבד, כאשר אפילו הם לא מתקרבות לזכויות העם היהודי (וכנראה זה הדין שהיה וראוי גם במדינות ועמים אחרים).

$12.    בפועל ובפירוט, זכויותיו של הגר לענייני עזרה לחלש וחסדהם שוות, אולי פחות תלוי בענייני עירך אם קודמים, ויחסיות אם שונא ונוקם הוא לעמך (http://www.zomet.org.il/_Uploads/1493.pdf">מאמר של הרב ישראל רוזן[2]).

$13.    בפועל ובפירוט, זכויותיו של הגר לענייני משפט דיני ועונשים נזיקין הם שוות, וכן גם זכויות הפליליות, אותו הדין, אותה הענישה, אותה סלחנות ומגמות פסיקה והלכה.

$14.    בפועל ובפירוט, זכויותיו של הגר לענייני עבודה ושכר, הם מופחתות מהשכר של העם, וניתן לסחור בם כהמונים לטובת עבודות ציבור.

$15.    מן הכלל אל הפרט – יישום להיום במדינת ישראל

$15.1.חקיקת חוקים מתאימים למי שאינו אזרח שיחולו בפירוט לעיל גם על גרים ופליטים.[1] ירמיהו שהטיף להכנת בני עמון או מואב בבריחתם מהמלחמה.

[2]האם הפלשתינים גרי תושב?

ומכאן לאקטואליה; דיונים רבים בדורנו הוקדשו לשאלת היחס לנכרי במדינה יהודית. בכרך האחרון (לג) של 'תחומין' פרסמנו 2 מאמרים בקשר ל(אי)העדפת יהודים בעסקאות ובהשכרת בתים וכד' (בכרכים קודמים פורסמו מאמרים נוספים בנדון). בימים אלו פרסם ארגון רבני 'בית הלל' חוות-דעת הלכתית ורעיונית אודות "היחס לעמים אחרים החיים במדינת ישראל". והנה, כל בעלי ההלכה יודעים לצטט מדברי ראשונים ואחרונים לפיהם קיימת דרגת ביניים; גם אם אין מקבלים גר תושב בימינו, וגם אם נכרים אינם מתייצבים להצהיר על קבלתם "מפני שציוה בהן הקב"ה בתורה" (כלשון הרמב"ם לעיל), מ"מ מכיון שהם "גדורים בדרכי הדתות" (מוסלמים וחלק מן הנוצרים) ושבע המצוות טבועות באמונתם הדתית, הריהם כ'גרי תושב' דה-פקטו; לפיכך, יש מקום לצדד בחובה הלכתית לדאוג לצרכי הנכרים במחיצתנו ("להחיותם") בדומה להתנהלות כלפי אחינו בני ישראל. מצטטים גם את תשובת הראי"ה קוק (משפט כהן סא) להתיר מכירת קרקע בשמיטה "לגר תושב" נכרי המשתייך ל"אומה שלימה המתנהגת בנימוסין". ואכן ב'היתר המכירה' מחזרים אחרי כזה המקיים ז' מצוות בני נח מתוך אמונה, ויש כאלה.

http://www.zomet.org.il/_Uploads/1493.pdf

כניסות: 3701
קטגוריה: הגות תורה עידכון אחרון ב-שלישי, 19 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור