הוכחה תורנית-מדעית לזכותו של עם ישראל לבצע את מצוות ברית המילה

 

  1. 1.וּבֶן-שְׁמֹנַת יָמִים, יִמּוֹל לָכֶם כָּל-זָכָר--לְדֹרֹתֵיכֶם

תגובה תורנית-מדעית נגד איסור ברית מילה במדינות אירופה

דברים אלו נכתבו כמענה לחוצפת הגויים לאסור בחוק זמני ("הוֹי הַחֹקְקִים, חִקְקֵי-אָוֶן; וּמְכַתְּבִים עָמָל, כִּתֵּבוּ." ישעיהו י') את הברית החשובה ביותר בין אלוהים לעמו ישראל, שהיא ציון לאומי להבדיל את בני ישראל מעמים אחרים, כדי שיהיו מצוינים בנופם שהם מאומה הישראלית, והיא שעמדה לבני ישראל המפוזרים והנדחים בארבע כנפות הארץ לבל יתבוללו בעמים ויאבדו מן הארץ, וכשחדלו מלעשות כן התקיימה ההבטחה הכתובה בספר היובלים (פרק טו'): "והנני אומר לך מראש כי לא ישמרו בני ישראל את החוקה הזאת, ולא ימולו את בניהם על פי כל החוק הזה. (לט) כי בבשר ערלתם יחדלו מולת בניהם, וכולם בני בליעל יניחו ערלת בניהם כיום הולדם. (מ) וקצף גדול יצא על בני ישראל מאת פני אלהים, על אשר עזבו את בריתו ומדברו סר לבבם. (מא) ויכעיסוהו וינאצוהו לבלתי שמרם את האות הזאת כחוקתם, ותהי להם עורלה ככל הגוים, למען יאבדו ויכרתו מן הארץ. (מב) ולא יהיה להם עוד מחילה וסליחה למחול ולסלוח להם על כל עונותיהם על דבר המרי הזה עד עולם."

1.1.  אמת התורה צועקת גם לפי המדע - הפיסיולוגיות במנגנון הקרישה של גוף האדם שמגיע לרמת קרישה מקסימאלית מכל חייו דווקא ביום השמיני – 110%:

לכאורה, נראה שישנה סכנה רפואית לבצע פעולה כירורגית כברית מילה לתינוק, הזקוקה למנגנון קרישה ומניעת דימום במצב תקין לשם ביצועה המוצלח, ואילו מנגנון הקרישה והדימום ביילוד הוא עדין ורגיש. והנה המדהים ביותר שתכנת האלוהים בגוף האדם, שרק ביום השמיני להולדת התינוק, אותם גורמי קרישה מגיעים לריכוז הדרוש בדמו של העובר, ויתרה מזו, 'הפרותרומבין' שהוא אחד מגורמי הקרישה, מגיע לרמה 110% - הרמה הגבוהה יותר בכל יום אחר בימי חייו, שלאורך החיים מתייצב ל לרמה הנורמלית של 100%.

1.2.  אמת התורה צועקת גם לפי חסינות האדם למחלות - צועק על אמת התורה להפחתת סכנות מחלות מין בזכות ברית המילה:

לא רק איידס, אלא מחלות מין נוספות 'מוצאות' מסתור וקיום תחת העורלה של איבר המין הגברי. הסרתו בברית המילה מבטיחה סיכון נמוך יותר בהרבה מחלות מין, במניעת זיהומים, בהקטנת הסיכון לסרטן איבר המין בגבר ולסרטן צוואר הרחם בבת הזוג של הנימול. הברית גם מפחיתה את הסיכון להדבקה ב-HIV, הרפס פפילומה ועגבת.

1.3.  גזירות אנטיוכוס ואדריאנוס נגד ברית המילה ליהודים יחשבו להם לדיראון עולם

1.4.  ניסיון להחליש את עם ישראל

הטעם העיקרי למצווה הזאת היא שהוא "אות ברית" וציון לאומי להבדיל את בני ישראל מעמים אחרים, כדי שיהיו מצוינים בנופם שהם מאומה הישראלית, והיא שעמדה לבני ישראל המפוזרים והנדחים בארבע כנפות הארץ לבל יתבוללו בעמים ויאבדו מן הארץ, עד שנעשה הערל לחרפה, ולא רצו להתחתן בו (בראשית ל"ד י"ד). 

http://www.hashivenu.com/71969/brit  1. 1.
  2. 2.
כניסות: 3796
קטגוריה: הגות תורה עידכון אחרון ב-שלישי, 19 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור