הצעות לייעול וקידום מחזור: נייר קרטון (הדפסת/צילום דו"צ) ובקבוקים

תוכן

הצעות לייעול וקידום מחזור: נייר קרטון (הדפסת/צילום דו"צ) ובקבוקים. 1

חיסכון בנייר באמצעות הדפסה או צילום דו-צדדי1

תוספת מחזור בקבוקים עם פיקדון2

בקשה לשילוט על פחי קומפוסט – האם מותר לזרוק בהן שקיות. 2

חיסכון בנייר באמצעות הדפסה או צילום דו-צדדי

בהדפסה או צילום בשני צידי דף יתרון נוסף חשוב, זולת החיסכון בכחצי מכמות הנייר מטעמים אקולוגיים[2]), והוא - ולהקל בחצי בגודל-כמות הנייר המובל להדפסה ע"י הספק/מוכר, וכן סחיבת רק כמחצית מהנייר המודפס ע"י הלקוח המדפיס. חסוך בנייר, צלם והדפס משני צידי הדף !

לשם עידוד שימוש הדפסת וצילום דו"צ, מוצע להתקין אפליקציה טכנית פשוטה יחסית, שמכשיר החיוב של המדפסות ומכונות הצילום הציבוריות (רשויות המדינה, מוסדות אקדמיות וכדומה) יגבה עלות נמוכה להדפסת/צילום עבור על עמוד נוסף אחורי של אותו הדף, כך שרוב המדפיסים/מצלמים יעדיפו לצלם בדו"צ, הן מהסיבה הכלכלית של חיסכון בכסף (והן משתי הסיבות העיקריות לעיל – שגם אותם כדאי לתלות בשילוט בסמוך למחירון זה). כדאי שהמדינה (משרד לאיכות הסביבה והרשויות) תעודד זאת.

מוצע בזאת גם לקדם זאת אף במיסוי, כאשר המדינה תסבסד מס (כיום אין מיסוי על מדפסות ומחשבים) על מדפסות המאפשרות צילום אוטומטי דו-צדדי שלרוב הן מעט יותר יקרות (מדובר בעיקר על מדפסות ביתיות ומשרדיות קטנות, שכן באונ' ורשויות גדולות המדפסות ומכונות הצילום משוכללות ולכולן יש מובנה את האפליקציה הנדרשת – דו"צ).

בעניין אחר, כדאי גם לסמן מחזוריות של נייר אם אפשר לזרוק לתוכן גם קרטונים – כי אין כיום שילוט עם התשובה פשוטה לכך[4].

הצעה נוספת ומתקדמת בנוגע למחזור דפים, היא התקנת מתקן לעיתונים מעל או למוד לפח מחזור הנייר, כך שיוכלו להניח עיתונים עדכניים של אותו יום במתקן נוסף זה, ואחרים יוכלו לאסוף את העדכון ולקרואו אקטואלי בחינם (במקום שעיתון שנקרא פעם אחת ע"י אדם אחד נזרק כבר למחזור – במקרה הטוב).

תוספת מחזור בקבוקים עם פיקדון

אילו יהיה מתקן נוסף ונפרד לבקבוקים שלהם יש החזר תשלום של פיקדון (רובם מזכוכית או אלומיניום), בצמוד ומחובר למתקני הבקבוקי פלסטיק הקיימים שאין עליהם תשלום פיקדון, אזי תהיה יותר נכונות לזרוק לשם את הבקבוקים עם הפיקדון, וכך נעזור לנזקקים שמחפשים את הבקבוקים האלו עם הפיקדון להרוויח סכומים אלו, והם יצטרכו פחות לחטט ולאסוף מפחי אשפה רגילים (דבר שמבייש אותם ואת כולנו כחברה), וכן כמות המחזור תגדל ותתייעל.

גם בנוגע למחזור בקבוקים יש להוסיף לשילוט עניין חשוב – האם ניתן למחזר ולזרוק גם קופסאות פלסטיק לא שטופות – מלוכלכות, כמו גביע יוגורט שנשאר בו מעט יוגורט בדפנות, וכן קופסת טחינה שנשאר בה מעט טחינה בדפנות?...

בקשה לשילוט על פחי קומפוסט – האם מותר לזרוק בהן שקיות

למרות שככל הנראה התשובה ידועה – שלילית, עדיין רבים לא יודעים בוודאות, ובכל אופן רבים זורקים שקיות לפח קומפוסט כזה (מאי-הידיעה), וככל שלא ניתן למחזר שקיות פלסטיק אלה, הרי שהן הורסות את כל תהליך המחזור, ובשילוט פשוט אפשר למנוע ולתקן זאת.


[2]"כי-תצור אל-עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא-תשחית את-עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור. רק עץ אשר-תדע כי-לא-עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על-העיר אשר-הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה." (דברים כ').  תקומתו של העץ איננה מושרשת בענפים ובעלים ובפירות המפוארים, - אלא בשרשיו, שהם מחוזקים במקום אשר הרוחות והסערות לא תגענה שמה. הם מתחזקים על מקור מים חיים של התחדשות. העץ איננו דואג בזמן שהסערות תופסות אותו, מנענעות אותו כופפות אותו, - הוא לא נע ולא זע ממקומו, וכל זמן שהוא לא נעקר ממקומו, היה תהיה לו תקומה! ועל כן נמצא שהאילן לא הפסיד כלום, ואדרבא - החליף כוח במאבק. כן הוא האדם. כל זמן שהוא נצמד לשרשיו הרוחניים - שום רוח לא תעקור אותו ממקומו. ונהפוך הוא, הסערות תעוררנה את כח ההתחדשות! משול האדם בהיוולדו לעולם התחתון לעץ עבות שתול על פלגי מים, המכה שורשים חזקים למטה וענפיו פרושים כלפי מעלה. אף הנשמה כך: שרשה חצוב מתחת לכסא כבודו של השם יתברך, אבל למעלה בשמים יש לה רק שורש ואילו למטה היא עושה גם ענפים ומתפצלים ממנה אורות הקודש לאין שיעור. לכל עשב ואילן יש מלאך בשמים המכה בו ואומר לו: גדל!                   ואם כורתים אותם פוגעים בכח שלמעלה המצוה להם לגדול. והשוו חכמים את יציאת נשמתו של האדם לכריתת העץ, שאמרו בפרקי דרבי אליעזר: 'בשעה שכורתים אילן שעושה פירות, קולו יוצא מסוף העולם ועד סופו ואין הקול נשמע'. וכן בשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף. אם כן שוים הם, לפי שבשעה שכורתים העץ נפסק אותו הכוח שהיה אומר לו: גדל!                               וזהו "כי האדם עץ השדה".

כניסות: 4311
קטגוריה: ייעול רשויות עידכון אחרון ב-חמישי, 14 פברואר 2019 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור