רעיון לתוכנת מידע על שימור שמות יישובי ארץ ישראל הקדומים, מהתנ"ך להיום: בניית אתר אינטרנט ו/או אפליקצייה לסמארטפון:

רקע - נתונים יבשים: 475 שמות יישובים נזכרים במקרא. 262 (55%) זוהו (ע"י 3 הפרמטרים: הסביבה המתאימה לפי המקורות; השם, התפתחותו ושימורו בשטח [לרוב בשפה הערבית]; הממצא הארכיאולוגי) במידה מסוימת של ודאות, כנראה בזכות שעל פי רוב הרכב האוכלוסייה המקומית דיברה בשפה שמית, וכן התמורות בהרכב האוכלוסייה היתה בדרך כלל ברציפות יישובית, והתושבים החדשים קיבלו את השמות הישנים מקודמיהם. 190 יישובים (40%) זוהו על סמך שימור השם. 72 יישובים (15%) זוהו בלי שנשתמר השם בתחומם[1].

חשיבות אקטואלית ציונית פוליטית: באתר של משרד ההסברה והתפוצות, מופיע הקטע הבא:

"רוב הערים והכפרים הערביים ביו"ש נושאים שמות תנ"כיים ומהווים עדות לשורשים היהודיים ביו"ש לכשתיתקלו בשאלת "מי היה פה קודם", תוכלו להביא כדוגמה ישובים ערביים שקמו על אדמות של ישובים יהודיים קדומים, לדוגמה:

  • הכפר הערבי א-דורא הוא (התנחלות)אדוריים, מבצר מימי המלך רחבעם והמכבים.
  • הכפר הערבי ענתא הוא (התנחלות)ענתות, מקום מגוריו של הנביא ירמיהו.
  • הכפר הערבי בתיר הוא (התנחלות)בית"ר, מוקד מרד בר-כוכבא נגד רומי וחלק מגוש עציון שתושביו היהודיים גורשו ונטבחו בשנות ה-20', 30' ו-40'.
  • הכפר בית הור הוא (התנחלות)בית חורון,זירת הניצחון של יהודה המכבי על ניקנור. הכפר הערבי ביתין הור (התנחלות)בית אל,מקום מושבו של ארון הקודש, בית המשפט של שמואל הנביא, אתר "חלום יעקב" ותחנתו השנייה של אברהם אבינו.
  • בית לחםהיא מקום הולדתו של דוד המלך ונזכרת 44 פעמים בתנ"ך.
  • בית ג'אלה היא (שכונת) גילה, אתר המחנה של סנחריב בעת המצור על ירושלים.
  • חברוןהיא (התנחלות) עיר הבירה הראשונה של דוד המלך, אתר הקבורה של שלושת האבות ושלוש מארבע האימהות.
  • הכפר הערבי מכמס הוא (התנחלות)מכמש, אתר ארמון שאול המלך ומגורי יהונתן המכבי.
  • הכפר הערבי סיילון הוא (התנחלות)שילה, אתר המזבח של יהושע, ארון הקודש וזירת פעילות שמואל הנביא.
  • הכפר הערבי תקוע הוא (התנחלות)תקוע, מקום הולדת הנביא עמוס.

כמובן שיש עוד מאות יישובים מקראיים שראוי וממתינים לעם ישראל להתעורר אליהם ולהציגם בהקשר היסטורי וציוני, גם בשלב הבא של ידע לדיאלוג פוליטי, כעובדות בשטח.

לא זו גם זו, שבנוסף למאות היישובים המקראיים, נוכל להוסיף עשרות שמות מתקופת בית שני, שרובם מוזכרים בספרי המכבים-חשמונאים, ועוד עשרות יישובים המוזכרים במשנה של חז"ל, ועוד עשרות יישובים המוזכרים בספריו של יוספוס פלביוס.

הרעיון לקידום: בניית אתר אינטרנט ו/או אפליקצייה לסמארטפון, שתכלול מידע ותכונות אלו:

$1·        המלצה וקישורים/לינקים לטיולים וסיורים הקשורים לכל יישוב.

$1·        אפשרות צפיית היישובים הקרובים ביותר למיקום הצופה, בעזרת תוכנת מיפוי GIS.

$1·        זיהוי במפה של כל יישוב היום - למול המקום ההיסטורי שבו שכן היישוב לפי המקורות.

$1·        מידע רחב על היישוב, ההיסטורי והנוכחי, מכל המקורות.

$1·        כותרות/קטגוריות של רשימת היישובים לפי התקופות (מקרא, חשמונאים, משנה, יוספוס פלביוס).

$1·        סיפורים היסטוריים לחיבור ציוני ליישוב: למשל, על מנת שמפקדים וחיילים בצבא יוכלו להוסיף נופף על היישוב הקרוב למיקום פעילותם הצבאית. על זה הדרך, מורים לגיאוגרפיה או לתנ"ך או להיסטוריה, מורי דרך וכדומה, ימצאו שימוש פרקטי וסיפורי בעזרת התוכנה.

נספח:

5 עמודים של היישובים המקראיים, ושימורם וגילולם לכפר הערבי היום[2].[1] מתוך: ארץ-ישראל בתקופת המקרא, גיאוגרפיה היסטורית, יוחנן אהרוני, בהוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ז, מהדורה מתוקנת בעריכת ישראל אפעל.

[2]מתוך נספח ב' - רשימת היישובים בתקופת המקרא: ארץ-ישראל בתקופת המקרא, גיאוגרפיה היסטורית, יוחנן אהרוני, בהוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים תשמ"ז, מהדורה מתוקנת בעריכת ישראל אפעל.

כניסות: 3573
קטגוריה: ציונות עידכון אחרון ב-שלישי, 19 יולי 2016 נכתב על ידי מנהל אתר הדפסה דואל

באתר זה אין זכויות יוצרים: מותר להפיץ ללא צורך בציון המקור